Hotel Aguas Salinas

Hotell Lodomar

Aguas Salinas utsikt från våning 3 och 4

Poolen på Lodomar

Aguas Salinas vardagsrum

Lodomar vardagsrum och kök

After Golf på Lodomar

Utanför Aguas Salinas

Presentation Person & Integritets policy för Longstay i Costa Blanca HB (kommersiellt namn: VivaEspana)

Omfattning & syfte
Syftet med denna policy är att ge våra nuvarande och tidigare kunder en allmän förståelse för:
- vilka personuppgifter som vi har sparade
- orsaken till att vi har personuppgifterna sparade
- hur vi hanterar personuppgifterna.

Sparade personuppgifter
Via vår hemsida www.vivaespana.se gör kunderna sina lägenhetsbokningar på hotellen Lodomar eller Aguas Salinas och dessutom bokning av golfpaket (som bokas hos Lodomar).

Följande bokningsuppgifter fyller kunden i:
Namn, adress, telefon och mobil-nummer, golfid, epostadress, passnummer, önskat hotell och längd på vistelsen, ankomst- och avresedatum samt kundens kommentarer såsom önskat golfpaket.

Bokningsuppgifterna hamnar sedan hos oss och samtliga uppgifter sparas av oss. Eftersom vi förmedlar boende och golfpaket så skickar vi vidare uppgifterna till det önskade hotellet.

Hotellet skickar sedan faktura till kunderna på boendet och golfpaketet, med kopia till oss. Fakturauppgifterna sparas hos oss.

På fakturorna finns följande personuppgifter:
-kundens namn och adress

Varför sparar vi personuppgifter?
De bokningsuppgifter som är sparade behöver vi för att historiskt veta vad kunderna tidigare varit intresserade av betr. boende och golfpaket. Emailadresserna sparas för att användas till att skicka ut våra Nyhetsbrev till kunderna.

Hotellfakturan och email-konversationen mellan VivaEspana och kunden sparas för att kunna bistå kunden (och hotellet) om frågor uppstår betr. bokningen.

Hur länge sparar vi personuppgifterna?
Bokningsuppgifterna sparas i 5 år och fakturorna och email-konversationen med kunden sparas i 1 år.

Dina rättigheter
Du har rätt att begära få ut de personuppgifter vi har om dig och du har också rätt att kräva att vi tar bort delar av eller alla personuppgifter vi har om dig.

Cookies
Vår cookiepolicy kan du läsa här >>

Kontakta oss
Om du har frågor i ärendet så är du välkommen att kontakta oss via:
- email: info.vivaespana.se
- telefon: 0303 229 571
- mobil: 0705 932 161

Anita & Jan-Olof Erlandsson
Futteviksvägen 1
442 97 Kode